Razvojna govorna apraksija je motorički govorni poremećaj koji ometa planiranje i formiranje glasova. Govorna muskulatura reaguje na spontane podsticaje ali ne i na verbalne naloge. Izostavljanje glasova i greške u izgovoru su česti simptomi. Progovaranje je otežano, a razumljivost smanjena. Najčešće metode u tretiranju apraksije su logopedska masaža i integracijska stimulacija.

jafs