Nakon specijalističkog pregleda i pojedinačne i timske procene, planiraju se tretmani, kao savetodavni rad. Svi tretmani su prilagođeni specifičnim potrebama dece i uključuju rad na govoru, komunikaciji, vokabularu, artikulaciji, psihomotorici, razvoju psihosocijalnih veština i sličnim problemima.


Psychotherapy