LOGO TIM u okviru svojih kadrova ima i učitelje sa dugogodišnjim radnim iskustvom u osnovnom obrazovanju. Shodno tome vršimo pripreme predškolaca i pružamo dodatnu podršku osnovcima.

Sistem rada je celovitog, sveobuhvatnog karaktera:

  • Grafomotorički segment
  • Opismenjavanja i temeljne pripreme za čitanje
  • Upoznavanja sveta oko nas
  • Matematika, matematički pojmovi i osnovne matematičke operacije

Program je koncipiran tako da se pored osnovne edukacije, posebna pažnja posvećuje i drugim nivoima edukacije svakog deteta pojedinačno, te u tom smislu mi posebno vodimo računa o:

  • Govornom izražavanju deteta
  • Razvoju pažnje i koncentracije
  • Stepenu razvijenosti logičnog mišljenja i zaključivanja-tj. o kognitivnim sposobnostima
  • Stepenu razvijenosti fine motorike i grafomotorike uopšte

Logo tim poseduje i niz udžbenika i nastavnih sredstava za rad sa predškolcima i osnovcima.

Naša posvecenost i iskustvo su tu da Vašem detetu omoguće kvalitetnu i stabilnu osnovu za školu.

deca