Reedukacija psihomotorike je tretman pokretom koji povezuje razvoj ličnosti i osećaj telesne celovitosti. Podsticanjem sveobuhvatnog razvoja podstiče se i razvoj određenih oblasti. Tokom ovog tretmana, izvode se vežbe prilagođene razvoju, ličnosti i potrebama deteta. Neke od njih su opšte, kao što su vežbe ritma i imitacije, a neke specifične i uključuju vežbe orijentacije u vremenu i prostoru, veštine pokreta, vežbe za razvoj školskih veština i druge.

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metoda rada sa decom koja se zasniva na vezi između razvoja ličnosti i doživljaja telesne celovitosti.

Reedukacija psihomotorike predstavlja višedimenzionalni terapijski pristup u radu s decom i mentalno zaostale dece, dece s govorno-jezičkim poremećajima i poremećajima ponašanja. Primenjuje se i u tretmanu dece s dispraksičkim poteškoćama, teškoćama u praktognostičkom ignostičkom razvoju, pervazivnim razvojnim problemima, problemima povezanim s lateralnom dominacijom. U radu se primenjuju vežbe opšte i specifične reedukacije psihomotorike, a u zavisnosti od procene i potreba. Reedukacija psihomotorike prihvaćena je kao terapijska metoda, pogotovu u dečjoj psihijatriji, i prema iskustvima iz prakse postižu se dobri rezultati u radu s decom. Nameće se potreba za sistematičnim praćenjem i većim brojem istraživanja usmerenih prema rezultatima primene vežbi, a u cilju dobijanja preciznije slike o toku primene reedukacije, izboru vežbi, trajanju, ishodima. Reedukacija psihomotorike je najprikladniji metod u tretmanu dece sa:>

  • Disharmoničnim razvojem
  • Dispraksičnim teškoćama
  • Pervazivnim razvojnim problemima
  • Intelektualnom ometenošću
  • Govorno-jezičkim problemima
  • Poremećajima ponašanja

Pokret i motorna aktivnost čine okosnicu tretmana. Terapijski programi treba da se zasnivaju na individualnim razlikama, sposobnostima i mogućnostima deteta, individualnim razvojnim potrebama i da budu u skladu s osećajnim životom deteta. To je najprikladniji metod u tretmanu dece usporenog ili disharmoničnog razvoja.

Jafs