Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj, odnosno poremećaj razvoja jezičke produkcije i jezičkog razumevanja, kada se govor i jezik usporeno razvijaju, ali je socijalni razvoj relativno normalan bez gubitka sluha i drugih poremećaja.

Poremećaj jezičke produkcije ispoljava se:

  • Odsustvom reči do 2 godine
  • Ograničenim razvojem rečnika
  • Nezrelim rečeničnim strukturama
  • Izostavljanjem početaka ili krajeva reči
  • Pogrešnom upotrebom gramatičkih oblika (predloga, zamenica, članova, padeža i vremena)
  • Teškoćama u redosledu pri prepričavanju prošlih događaja

Deca komuniciraju nastojeći da kompenzuju nedostatak govora gestovima, mimikom ili neverbalnom vokalizacijom.

Razvojna disfazija je razvojni poremećaj koji ometa izgradnju jezičkog sistema. Veliki broj glasova nije moguće izgovoriti a gramatički oblici se ne razlikuju ili se ne koriste pravilno. Takođe postoje teškoće u pamćenju reči. Govor je nerazumljiv za okolinu. Jako je važno uočiti problem na vreme i početi sa logopedskim tretmanima, kako bi se pacijent osposobio za svakodnevnu komunikaciju.

uniqueChild