Nedovoljno razvijene socijalne veštine su česta pojava kod dece sa problemima u govorno-jezičkom razvoju. Radionice socijalnih veština se organizuju u grupama koje se formiraju na osnovu individualnih razvojnih potreba učesnika. Cilj ovih radionica je razvoj komunikacijskih veština i uviđanje kako društvenih pravila i struktura, tako i neverbalnih znakova sagovornika. Radi se na verbalnom izražavanju, prepoznavanju tuđih osećanja, razvijanja odnosa sa vršnjacima, održavanju pažnje i sličnim veštinama. Radionice socijalnih veštine usmerene su na oblast socioemocionalnog razvoja kod dece, tamo gde su prisutne teškoće prilikom uspostavljanja odnosa sa vršnjacima i zajedničkoj igri, kod teškoća prilikom razumevanja i izražavanja emocija, kod nedostatka strpljenja i interakcije kako sa roditeljima tako i sa drugom decom.

Dzordan