Disleksija je poremećaj u učenju-poremećaj čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, adekvatne motivacije i ostalih poviljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. Sa disleksijom (smetanjama u čitanju), često je udružena i disgrafija (smetnje u pisanju) kao i diskalkulija (smetnje u računanju). Kod dece koja imaju poremećenu sposobnost čitanja javljaju se:

  • Nemogućnost zapamćivanja slova
  • Česte zamene vokala unutar reči
  • Česte zamene slova koja su slična po obliku
  • Zamena slova koja su fonetski slična
  • Čitanje slovo po slovo ili seckanje na slogove prilikom čitanja
  • Preskakanje kratkih reči (veznika, predloga)

Disgrafija je poremećaj koji se ogleda u nesposobnosti deteta da savlada veštinu pisanja. Ona se manifestuje poremećajem rukopisa, bez obzira na intelektualni potencijal deteta, a često je povezana sa problemom dezorijentacije. Česta zabluda je da nastaje zbog nepoznavanja pravopisa i gramatike. Disgrafija se manifestuje neurednim i nečitljivim rukopisom, dete piše sa desne na levu stranu, kao u ogledalu. Ne razlikuje slova sličnog oblika i glasove slične po zvučnosti.

stydying